Procedure

Stap voor stap naar hulp

Rubicon helpt kinderen tot 23 jaar en hun opvoeders bij problemen bij het opgroeien of opvoeden. Maar als u onze hulp nodig hebt, hoe werkt dat dan? Welke rol speelt Bureau Jeugdzorg precies? En kunt u ook zelf naar Rubicon toegaan?

Indicatie Bureau Jeugdzorg

Meestal komen u en uw kind bij Rubicon terecht via Bureau Jeugdzorg. Zij beslissen welke hulp nodig is en of uw kind hiervoor een indicatie krijgt. In het indicatiebesluit staat welke hulp wij u en uw kind moeten bieden. Samen maken we afspraken en bepalen we welke doelen we willen bereiken. We leggen het vast in een hulpverleningsovereenkomst (HVO).

Evaluatie

Na een paar maanden plannen we een evaluatiegesprek met u en uw kind. Tijdens het evaluatiegesprek bespreken we de gestelde doelen. Eventueel stellen we dan de afspraken uit de HVO bij.

Eindgesprek

Als de indicatie van Bureau Jeugdzorg stopt, kijken we hoe het met u en uw kind gaat. We stellen dan een aantal vragen: kan de zorg stoppen of moet deze doorgaan? Moet de zorg dan veranderen? Samen met u neemt uw contactpersoon bij Bureau Jeugdzorg hierover een besluit. Stopt de hulp? Dan is er altijd een eindgesprek met u, uw kind, de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg en de hulpverlener van Rubicon.

PGB

Heeft uw kind een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u ook zelf hulp inschakelen. Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor hulp. U koopt dan zelf de zorg in die u voor uw kind wilt en nodig vindt. Denk bv. aan de verschillende trainingen die Rubicon biedt (zie menu in de linker kolom voor trainingen en cursussen).  

Wilt u meer weten? Of wilt u rechtstreeks bij Rubicon hulp vragen? Mail of bel ons gerust.


Rubicon jeugdzorg
HomeRubicon Jeugdzorg