Procedure

Stap voor stap naar hulp

Rubicon helpt kinderen tot 23 jaar en hun opvoeders bij problemen bij het opgroeien of opvoeden. Maar als u onze hulp nodig hebt, hoe werkt dat dan? Welke rol speelt een verwijzer precies?

De verwijzer

Meestal komen u en uw kind bij Rubicon terecht via een verwijzer. Verwijzers zijn uw gemeente, (huis)arts, Centrum Jeugd en Gezin of Bureau Jeugdzorg. Deze verwijzers beslissen welke hulp nodig is en of uw kind hiervoor een indicatie krijgt. In het indicatiebesluit staat welke hulp wij u en uw kind moeten bieden. Samen maken we afspraken en bepalen we welke doelen we willen bereiken. We leggen het vast in een hulpverleningsovereenkomst (HVO).

Evaluatie

Na een paar maanden plannen we een evaluatiegesprek met u en uw kind. Tijdens het evaluatiegesprek bespreken we de gestelde doelen. Eventueel stellen we dan de afspraken uit de HVO bij.

Eindgesprek

Als de indicatie van uw verwijzer stopt, kijken we hoe het met u en uw kind gaat. We stellen dan een aantal vragen: kan de zorg stoppen of moet deze doorgaan? Moet de zorg dan veranderen? Samen met u neemt uw verwijzer hierover een besluit. Stopt de hulp? Dan is er altijd een eindgesprek met u, uw kind, uw verwijzer en de hulpverlener van Rubicon.

Wilt u meer weten? Mail of bel ons gerust.


Rubicon jeugdzorg
HomeRubicon Jeugdzorg