• Jeugdigen
  Rubicon Jeugdzorg

  Jeugdigen

  Voor ons is geen probleem vreemd. Dus ook jouw probleem niet!
 • Site-opvoeders-omdat-het-kan
  Rubicon Jeugdzorg

  Opvoeders

  Opvoeden is weleens moeilijk. Rubicon helpt zodat de opvoeding van uw kind weer vooruit gaat.
 • Verwijzers-homepage
  Rubicon Jeugdzorg

  Verwijzers & onderwijs

  Ziet u de problemen van een jeugdige escaleren? Samen vinden we een oplossing.
 • Site-verwijzers-pleegzorg-PPI
  Rubicon Jeugdzorg

  Pleegouders

  Pleegouder worden
  ​Pleegouder zijn
 • Site-trainingen-beroepsethiek-verdieping
  Rubicon Jeugdzorg

  Trainingen

  Professional, wij zijn een CEDEO erkende aanbieder van opleidingen en trainingen voor ú.
 • Site-over-rubicon-steun-kinderen-in-de-jeugdzorg
  Helpt je vooruit!

  Rubicon Jeugdzorg

  Wij willen dat elk kind en elk gezin een gelukkige toekomst kan opbouwen. Leer ons kennen.

Laatste nieuws

Lezing: Nieuwe autoriteit engeweldloos verzet bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Op 11 oktober zal Annelies Huybrechts een lezing geven over de toepassing van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (GV&NA) bij 'alleenstaande minderjarige vreemdelingen' (AMV). Lees meer

Meldactie voor pleegouders

 ‘Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)?'. Van 16 augustus tot 8 september organiseert de NVP een meldactie voor pleegouders: Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)? Met deze meldactie wil de NVP inzicht verkrijgen in de thema’s die spelen onder pleegouders rondom pleegoudervoogdij. Lees meer

Training 'Pleegouders Versterken in Opvoeden'

Rubicon biedt dit individuele traject aan voor pleegouders van pleegkinderen (8 tot en met 18 jaar) met gedragsproblemen. Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO) - Geweldloos Verzet kan worden ingezet als het gezag onder spanning staat en de pleegouder zich machteloos voelt over de negatieve spiraal waarin hij of zij... Lees meer

Meer nieuws


RUBICON HELPT JE VOORUIT!

Onder het motto 'Rubicon helpt je vooruit' bieden wij kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben de helpende hand. Samen werken we eraan dat ouders de regie over de opvoeding en het gezinsleven terug krijgen. Samen werken we eraan dat kinderen veilig kunnen opgroeien zonder mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Samen werken we eraan dat jongeren op eigen benen kunnen staan. Wij willen dat elk kind en elk gezin een gelukkige toekomst op kan bouwen. Dat is onze missie. Daar klopt ons hart voor!
Over Rubicon Jeugzorg
Site-trainingen-oplossingsgericht-werken

Folders downloaden

Pleegouders

Jeugdigen

Opvoeders

Verwijzers & onderwijs

Trainingen voor professionals

Ervaringsverhalen

Lees meer ervaringsverhalen

Kennis en kwaliteit doen bewegen

Kennis en kwaliteit zijn bij Rubicon erg belangrijk. Zo volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg. Waar nodig stemmen we ons aanbod daarop af. Ook delen we kennis en ervaring met andere zorginstellingen. De medewerkers van Rubicon worden voortdurend gestimuleerd hun kennis uit te breiden of te verdiepen. Al met al is Rubicon een organisatie in beweging!

Lees meer

FotoDrieKinderen

Neem contact met ons op

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.