• Jeugdigen
  Rubicon Jeugdzorg

  Jeugdigen

  Voor ons is geen probleem vreemd. Dus ook jouw probleem niet!
 • Site-opvoeders-omdat-het-kan
  Rubicon Jeugdzorg

  Opvoeders

  Opvoeden is weleens moeilijk. Rubicon helpt zodat de opvoeding van uw kind weer vooruit gaat.
 • Verwijzers-homepage
  Rubicon Jeugdzorg

  Verwijzers & onderwijs

  Ziet u de problemen van een jeugdige escaleren? Samen vinden we een oplossing.
 • Site-verwijzers-pleegzorg-PPI
  Rubicon Jeugdzorg

  Pleegouders

  Pleegouder worden
  ​Pleegouder zijn
 • Site-trainingen-beroepsethiek-verdieping
  Rubicon Jeugdzorg

  Trainingen voor professionals

  Professional, wij zijn een CEDEO erkende aanbieder van opleidingen en trainingen voor ú.
 • Site-over-rubicon-steun-kinderen-in-de-jeugdzorg
  Helpt je vooruit!

  Rubicon Jeugdzorg

  Wij willen dat elk kind en elk gezin een gelukkige toekomst kan opbouwen. Leer ons kennen.

Laatste nieuws

Back on Track© organiseerde: Dag voor de Verwijzers

Back on Track© is een innovatief programma waarvoor op 8 september 2017 het startschot werd gegeven in de regio Midden Limburg Oost.. Het kernteam van Back on Track© nodigde verwijzers van verschillende organisaties uit om stil te staan bij de voortgang van het project. Een verslag van deze dag volgt... Lees meer

Pleegouder Piet de Haas: 'Je haalt een ongeslepen diamantje in huis'

WEERT/VENLO De regio Noord- en Midden-Limburg telt zo’n 300 pleeggezinnen.. Soms is het fijn om met andere pleegouders te praten over je pleegkind of pleegzorg in het algemeen. Ervaringen en kennis delen kan net dat steuntje in de rug zijn dat je als pleegouder nodig hebt. Dat kan maandelijks in Weert en Venlo,... Lees meer

Meest gestelde vragen pleegzorg na 18 jaar

Sinds 1 juli heeft iedere pleegjongere, die dat wil, recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 jaar wordt. De Nederlandse Vereniging van Pleegouders (NVP) heeft voor vragen daarover een 'Meldpunt pleegzorg na 18 jaar' ingesteld. Ze krijgen veel vragen over de nieuwe regeling, (financiële) gevolgen van pleegzorg na 18... Lees meer

Meer nieuws


RUBICON HELPT JE VOORUIT!

Onder het motto 'Rubicon helpt je vooruit' bieden wij kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben de helpende hand. Samen werken we eraan dat ouders de regie over de opvoeding en het gezinsleven terug krijgen. Samen werken we eraan dat kinderen veilig kunnen opgroeien zonder mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Samen werken we eraan dat jongeren op eigen benen kunnen staan. Wij willen dat elk kind en elk gezin een gelukkige toekomst op kan bouwen. Dat is onze missie. Daar klopt ons hart voor!
Over Rubicon Jeugzorg
Site-trainingen-oplossingsgericht-werken

Folders downloaden

Pleegouders

Jeugdigen

Opvoeders

Verwijzers & onderwijs

Trainingen voor professionals

Ervaringsverhalen

Lees meer ervaringsverhalen

Kennis en kwaliteit doen bewegen

Kennis en kwaliteit zijn bij Rubicon erg belangrijk. Zo volgen we de ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg. Waar nodig stemmen we ons aanbod daarop af. Ook delen we kennis en ervaring met andere zorginstellingen. De medewerkers van Rubicon worden voortdurend gestimuleerd hun kennis uit te breiden of te verdiepen. Al met al is Rubicon een organisatie in beweging!

Lees meer

FotoDrieKinderen

Neem contact met ons op

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom.